Aktivity - MS DOMINO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktivity

Zájmové kroužky
Plavání
Plavání se uskutečňuje 1x za měsíc na plavecké hale na Klíši.
Tento plavecky výcvik je určený pro děti od 4,5 let. Dítě, které bude přihlášené na tento výcvik, by mělo být samostatné a mělo by mít alespoň minimální zkušenost s bazénem. V opačném případě je to pro dítě spíše stres, než příjemný zážitek.

Keramika
Aktivita zaměřená na jemnou motoriku v DDM ÚL a na rozvoj estetického cítění.
Kroužek je určen pro děti od 5let. Probíhá v dopoledních hodinách.

Přírodovědný kroužek
Aktivita pro zvídavé děti. Cílem přírodovědného kroužku je poznávání živé i neživé přírody a podpora úcty k životu.
Přírodovědný kroužek probíhá vždy dopoledne v DDM ÚL. Je určen pro děti od 5let.

Hravá angličtina
Angličtina je vedena hravou a nenásilnou formou. Probíhá s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit. Je určena pro všechny děti.
Noční spaní
Vážení rodiče,
dopřejte svým dětem večer plný zábavy, legrace, dobrodružství a všeho, co děti milují s partou kamarádů.
Ze zkušeností víme, že děti, které se pravidelně účastní těchto akcí, nemají sebemenší problém odjet na školku, či školu v přírodě, na ozdravný pobyt, nebo dětský tábor.

• Program je přizpůsobený počtu dětí (diskotéka, hry, táborák, večerní sáňkování, pečení vánočního cukroví atd.)
• Pro děti je zajištěná odpolední svačina, večeře a snídaně
• Děti se vyzvedávají v sobotu do 9hodin.
• Na noční spaní je potřeba si včas rezervovat místo. Počet dětí je omezen.
• Noční spaní je určeno pouze dětem, které navštěvují naší školku, případně jejich sourozencům


 
 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky